تبلیغات
ارتباط قرآن با علوم امروزی - علومى كه قرآن مجید به تعلیم آنها دعوت میكند

علومى كه قرآن مجید به تعلیم آنها دعوت میكند

تاریخ:شنبه 2 خرداد 1388-01:37 ب.ظ

با سلام

قرآن مجید در آیات بسیارى (كه بسبب وفور و كثرت بنقل آنها نپرداختیم) بتفكر در آیات آسمان و ستارگان درخشان و اختلافات عجیبى كه در اوضاع آنها پدید میآید و نظام متقنى كه بر آنها حكومت میكند دعوت میكند.

بتفكر در آفرینش زمین و دریاها و كوهها و بیابانها و آنچه از عجائب در شكم زمین قرار گرفته و اختلافات شب و روز و تبدلات فصول تحریض و ترغیب مینماید.

بتفكر در آفرینش شگفت آور نبات و نظامى كه در زندگى آن جریان دارد و در آفرینش گوناگون حیوان و آثار و احوالى كه در محیط وجود از خود بروز میدهد تشویق میفرماید.

بتفكر در خلقت خود انسان و اسرار و رموزى كه در ساختمان وجودش نهفته و بالاتر از آن در نفس و عوالم باطنى آن و ارتباطاتى كه با ملكوت اعلا دارد و بسیر در اقطار زمین و مشاهده در آثار گذشتگان و كنجكاوى اوضاع و احوال ملل و جوامع بشرى و قصص و تواریخ ایشان اصرار تمام دارد.

و بدین ترتیب بتعلم علوم طبیعى و ریاضى و فلسفى و فنون ادبى و بالاخره همه علومى كه در دسترس فكر انسانى است و تعلم آنها بنفع جهان بشرى و سعادت بخش جامعه انسانى میباشد دعوت میكند.

آرى قرآن مجید باین علوم دعوت میكند باین شرط كه بحق و حقیقت رهنما قرار گیرند و جهان بینى حقیقى را كه سر لوحه آن خداشناسى‏میباشد در برداشته باشند و گرنه علمى كه انسان را سرگرم خود ساخته از شناختن حق و حقیقت باز دارد در قاموس قرآن مجید با جهل مرادف است خداى متعال میفرماید: «یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا و هم عن الآخرة هم غافلون» (4) ترجمه: آنان از زندگى این جهان ظاهر و نمودى را میدانند و آنان از زندگى آنجهان غافلند) و میفرماید: «افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد الله» (5) ترجمه: آیا دیدى آن كسى را كه خداى خود را هواى نفس خود قرار داده و خدا با داشتن علم گمراهش نموده و بگوش و دلش مهر و بچشمش پرده‏اى زده است پس كیست كه پس از خدا او را راهنمائى كند) .

قرآن كریم با ترغیباتى كه بتعلم علوم مختلفه نموده خود متصدى تعلیم یك دوره كامل از معارف الهیه و كلیات اخلاق و فقه اسلامى گردیده است.
Admin Logo