تبلیغات
ارتباط قرآن با علوم امروزی - نسبت مساحت خشکی ها به دریا ها

نسبت مساحت خشکی ها به دریا ها

تاریخ:جمعه 3 تیر 1390-05:32 ب.ظ

در زمان نزول قرآن کریم،هنوز قاره ها کشف نشده بودند و تعیین نسبت دریاها به خشکی ها به هیچ وجه امکان پذیر نبوده است.در آیات قرآن کریم جمعاً 13 بار از کلمه ی خشکی(به یابس) و32 بار از کلمه ی دریا یاد شده است.یعنی نسبت دریا 45/32 و نسبت خشکی 45/13 است که اگر به درصد محاسبه شود دریا 71% و خشکی 29% محاسبه می شود که با محاسبات علمی امروز مطابقت دارد.این درصدی که بشر امروزه با استفاده از تجهیزات پیشرفته،کامپیوترهای مدرن و با استفاده از عکس های فضایی به دست آورده،همان طور که گفته شد،در لابلای آیات قرآن کریم که 14 قرن پیش نازل شد مندرج است.                        منبع:شگفتی های قرآن،ص275Admin Logo