تبلیغات
ارتباط قرآن با علوم امروزی - نکته‌ای درباره وجه عددی «بسم الله الرحمن الرحیم»

نکته‌ای درباره وجه عددی «بسم الله الرحمن الرحیم»

تاریخ:پنجشنبه 7 خرداد 1388-12:13 ب.ظ

بسم ا... 19 حرف دارد. طبق تحقیقات عددی درباره بسم ا... این عدد از جهات دیگری هم در ترکیب بسم ا... یافته می‌شود. همینطور بنابر قرآن دوزخ 19 نگهبان دارد. دوزخ نمادی از خشم الهی و بسم ا... نمادی از رحمت الهی است. این قرینه بودن اعداد و معانی این دو آیه، این سئوال را در ذهن مطرح میکند: آیا ممکن است این عدد 19 که مشترک بین دو آیه قهر و رحمت است، نشانی از این داشته باشد که عمل به بسم ا... انسان را از آن 19 بعد جهنمی حفظ میکند؟ آیا میتوان این نوزده باب رحمت را با آن 19 موکل قهر دارای رابطه ای خنثی کننده دانست؟

پاسخ در روایتی از پیامبر (ص) به اینصورت آمده است: از ابن مسعود روایت شده که پیغمبر (ص) فرمود که هر که خواهد که حقتعالی او را از زبانیه دوزخ که نوزده‏اند نجات دهد باید که بقرائت بِسْمِ ا... الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ اشتغال نماید زیرا که آن نوزده حرفست تا حق تعالی هر حرف از آن را سپری و حاجبی گرداند از جهت دفع هر یک از ایشان چه آن نوزده زبانه نشانه غضب الهی‏اند و این نوزده حرف علامت رحمت نامتناهی{و} بموجب (سبقت رحمتی غضبی) رحمت الهی بر غضب او غالب است.

 

از کتاب بسم الله الرحمن الرحیم ؛ کلید جهانها
 


Admin Logo