تبلیغات
ارتباط قرآن با علوم امروزی - حکمت های روزانه وبلاگ

  دادرسی مردم و تسکین مصیبت دیدگان، از کفّاره ی گناهان بزرگ است.

                                                                                                         امام علی (علیه السلام)                                          
Admin Logo